PRAWO MIĘDZYNARODOWE PRYWATNE

  Prawo międzynarodowe prywatne

  OBSŁUGA: ZESPÓŁ PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

  O SPECJALIZACJI

  W ramach tej specjalizacji wskazujemy systemy prawne (własne lub obcego państwa) właściwe do dokonania oceny prawnej konkretnej sytuacji z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i prawa pracy. Normy prawa prywatnego międzynarodowego rozstrzygają konflikty na tle powiązań stanu faktycznego z systemami prawnymi różnych państw – stąd ich nazwa – normy kolizyjne.

  W znaczeniu szerokim prawo prywatne międzynarodowe obejmuje również normy merytoryczne prawa (międzynarodowego oraz wewnętrznego) dotyczące tzw. sytuacji z elementem obcym, osobą zagraniczną.

  ZAKRES USŁUG

  Określenie jurysdykcji czynności prawnych
  0
  Wykonalność i uznanie orzeczenia sądów zagranicznych
  0
  Międzynarodowa pomoc prawna
  0
  Międzynarodowy arbitraż handlowy
  0
  Europejskie międzynarodowe postępowanie cywilne
  0
  0
  2
  image
  http://kossakowski.pl/wp-content/themes/vanguarda-1/
  https://kossakowski.pl/
  #f0bd65
  style1
  scrollauto
  Ładuję posty...
  //
  #
  on
  none
  loading
  #
  Sort Gallery
  on
  yes
  yes
  off
  WPISZ SWÓJ ADRES EMAIL
  on
  off