PRAWO PODATKOWE

  Prawo podatkowe

  O SPECJALIZACJI

  Oferujemy naszym Klientom pomoc w zakresie stosowania przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania i wygasania zobowiązań podatkowych oraz prawa i obowiązki podatników, płatników
  i inkasentów poszczególnych podatków. W zakres naszych usług wchodzi również reprezentowanie  Klientów w postępowaniu podatkowym.

  Kontrolujemy organy podatkowe i strony postępowania w trakcie procedur  podatkowych i wykonywaniu  innych czynności zmierzających do ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego.

  ZAKRES USŁUG

  Określanie konsekwencji podatkowych związanych z konkretnym stanem faktycznym (np. opiniowanie umów)
  0
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego
  0
  Usługi doradcze w zakresie podatków dochodowych PIT i CIT, podatku VAT, podatków
  i opłat lokalnych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty skarbowej
  0
  Przeglądy rozliczeń publicznoprawnych i ocena ich poprawności
  0
  Przeprowadzanie kompleksowych przeglądów poprawności przyjętych procedur
  podatkowych
  0
  Reprezentacja klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz kontroli skarbowej, a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym przed NSA
  0
  0
  2
  image
  http://kossakowski.pl/wp-content/themes/vanguarda-1/
  https://kossakowski.pl/
  #f0bd65
  style1
  scrollauto
  Ładuję posty...
  //
  #
  on
  none
  loading
  #
  Sort Gallery
  on
  yes
  yes
  off
  WPISZ SWÓJ ADRES EMAIL
  on
  off