Prawo energetyczne

  OBSŁUGA: ZESPÓŁ PRAWA ENERGETYCZNEGO

  O SPECJALIZACJI

  Prawo energetyczne jest to zbiór norm regulujący zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, określający warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, a także podstawę działalności przedsiębiorstw energetycznych. Określa również rolę państwa w regulacji rynku paliwowego, wskazując zadania poszczególnych organów władzy. W ramach tych norm staramy się zapewnić bezpieczeństwo naszych Klientów w obrocie paliwami i energią.

  Naszym zadaniem jest również tworzenie odpowiednich warunków pozwalających Klientom przeciwdziałać negatywnym skutkom naturalnych monopoli i ułatwienie stosowania praw ochrony środowiska. Ważnym elementem naszej działalności jest praktyczna interpretacja zawartych międzynarodowych umów, mających wpływ na ich działalność gospodarczą.

  ZAKRES USŁUG

  Wsparcie w obrocie paliwami i energią
  0
  Prawo ochrony środowiska
  0
  Prowadzenie postępowania przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki
  0
  Wsparcie prawne przy uzyskaniu koncesji i negocjacja taryf energetycznych
  0
  Wsparcie prawne w procesie sprzedaży urządzeń energetycznych, instalacji, sieci i ich eksploatacji
  0
  0
  2
  image
  https://kossakowski.pl/wp-content/themes/vanguarda-1/
  https://kossakowski.pl/
  #f0bd65
  style1
  scrollauto
  Ładuję posty...
  //
  #
  on
  none
  loading
  #
  Sort Gallery
  on
  yes
  yes
  off
  WPISZ SWÓJ ADRES EMAIL
  on
  off