Prawo korporacyjne

  OBSŁUGA: ZESPÓŁ PRAWA KORPORACYJNEGO

  O SPECJALIZACJI

  Działalność kancelarii w zakresie prawa korporacyjnego to cały zespół czynności polegający na towarzyszeniu Klientowi korporacyjnemu na każdym etapie jego istnienia i przy każdym rodzaju podejmowanych przez niego decyzji związanych z jego działalnością. Duże znaczenie przywiązujemy do pomocy Klientowi przy stworzeniu optymalnej z punktu widzenia rentowności, rozwoju podmiotu i optymalności procesów zarządzania podmiotem struktury organizacyjnej i systemu zewnętrznych powiązań.

  Dbamy również o legalność podejmowanych przez niego działań i unikaniu związanego z naruszeniem prawa ryzyka.  Staramy się, korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia, wskazywać na najbardziej optymalne rozwiązania powstających problemów czy tworzonych planów działania. Prawo korporacyjne to  instrument pozwalający kierować i kontrolować „krwiobiegiem” ogółu   spraw i zagadnień związanych z działalnością podmiotu gospodarczego.

  ZAKRES USŁUG

  Kompleksowa obsługa działalności Rad Nadzorczych i zarządów
  0
  Tworzenie i aktualizacji prawa wewnętrznego podmiotów
  0
  Reprezentacja podmiotów przed sądami i organami administracji
  0
  Przekształcenia, podziały i łączenie spółek
  0
  Obsługa grup kapitałowych
  0
  Optymalizacja zarządzania spółką
  0
  0
  2
  image
  https://kossakowski.pl/wp-content/themes/vanguarda-1/
  https://kossakowski.pl/
  #f0bd65
  style1
  scrollauto
  Ładuję posty...
  //
  #
  on
  none
  loading
  #
  Sort Gallery
  on
  yes
  yes
  off
  WPISZ SWÓJ ADRES EMAIL
  on
  off