PRAWO LOTNICZE

  Prawo lotnicze

  OBSŁUGA: ZESPÓŁ PRAWA LOTNICZEGO

  O SPECJALIZACJI

  Prawo lotnicze to gałąź prawa regulująca stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego. Źródłami prawa lotniczego są powszechnie uznawane zasady prawa międzynarodowego, światowe i regionalne traktaty międzynarodowe, dwustronne umowy między państwami oraz ustawy wewnętrzne państw. Mnogość źródeł prawa lotniczego powoduje trudności we właściwym stosowaniu tego prawa i rodzi czasem kolizje (konflikt norm w czasie lub przestrzeni albo zarówno w czasie, jak i przestrzeni).

  Staramy się być w tym przypadku przydatni naszym Klientom, którzy zajmują się tym rodzajem działalności gospodarczej. Mamy też dużą praktykę w stosowaniu prawa europejskiego obowiązującego w tym zakresie. Staramy się czynnie uczestniczyć w rozwoju tej gałęzi prawa w dobie lawinowego rozwoju technologii lotniczych, które wymuszają na legislatorach szybkie dostosowanie norm prawnych do wciąż dynamiczniej rzeczywistości.

  ZAKRES USŁUG

  Prowadzenie postępowań cywilnych i administracyjnych m.in. w zakresie wydawania
  zezwoleń i koncesji przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego i odszkodowań lotniczych
  0
  Przygotowywanie i opiniowanie umów i regulaminów związanych z prowadzeniem
  działalności lotniczej
  0
  Wsparcie przy uzyskaniu certyfikatów, zezwoleń i zgłoszeń niezbędnych do prowadzenia działalności lotniczej
  0
  Doradztwo i obsługa prawna inwestycji w infrastrukturę lotniskową, w tym zastępstwo
  przed organami administracji publicznej i sądami
  0
  0
  2
  image
  https://kossakowski.pl/wp-content/themes/vanguarda-1/
  https://kossakowski.pl/
  #f0bd65
  style1
  scrollauto
  Ładuję posty...
  //
  #
  on
  none
  loading
  #
  Sort Gallery
  on
  yes
  yes
  off
  WPISZ SWÓJ ADRES EMAIL
  on
  off