Prawo pracy

  OBSŁUGA: ZESPÓŁ PRAWA PRACY

  O SPECJALIZACJI

  Prawo pracy to gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy oraz regulacji dotyczących organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych, a także partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.

  Obsługując prawnie podmioty uczestniczące w obrocie gospodarczym nie sposób pominąć kontaktu z tą gałęzią prawa, dlatego nasza kancelaria zawsze dbała o wysokiej jakości specjalistów w tym zakresie stosunków prawnych. Możemy pochwalić się sukcesami w jego stosowaniu nie tylko w Polsce, ale również za granicą.

  ZAKRES USŁUG

  Wsparcie procesów negocjacyjnych z pracownikami
  0
  Prowadzenie sporów sądowych z zakresu prawa pracy
  0
  Wsparcie przy procesach przejęcia zakładu pracy
  0
  Opracowanie i aktualizowanie regulacji wewnątrzzakładowych w tym regulaminów:
  pracy, wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; procedur antymobbingowych
  0
  Doradztwo przy procesie zwolnień indywidualnych i grupowych, przygotowywanie dokumentów dotyczących rozwiązania stosunku pracy
  0
  Przygotowywanie wszelkich umów z zakresu prawa pracy w tym: umów o pracę,
  kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, powierzania mienia
  0
  0
  2
  image
  https://kossakowski.pl/wp-content/themes/vanguarda-1/
  https://kossakowski.pl/
  #f0bd65
  style1
  scrollauto
  Ładuję posty...
  //
  #
  on
  none
  loading
  #
  Sort Gallery
  on
  yes
  yes
  off
  WPISZ SWÓJ ADRES EMAIL
  on
  off