Prawo transportowe

  OBSŁUGA: ZESPÓŁ PRAWA TRANSPORTOWEGO

  O SPECJALIZACJI

  Prawo transportowe w Polsce jest definiowane jako ogół przepisów regulujących nie tylko sferę przewozu, a więc przemieszczania się osób lub przewożenia rzeczy (towarów, przesyłek, ładunków) przy użyciu przeznaczonych do tego środków transportu, ale również jako zbiór unormowań dotyczących kwestii organizacji transportu rozumianego jako dział gospodarki narodowej oraz usług ubocznych związanych z przewozem. W dobie szybkiego rozwoju gospodarczego i technologii przemieszczania ludzi i towarów transport stał się istotną częścią obrotu towarowego.

  Staramy  się w ramach naszej działalności ułatwić Klientom poruszanie się wśród norm tego prawa. Ta gałąź prawa często łączy się z podróżowaniem pomiędzy różnymi państwami, systemami prawnymi i normami obyczajowymi, obowiązującymi w tym zakresie. Dobrze czujemy się w tym środowisku i staramy się stworzyć taką samą przyjazną atmosferę wokół naszych Klientów.

  ZAKRES USŁUG

  Sporządzanie i opiniowanie umów przewozu i spedycji
  0
  Dochodzenie odszkodowań m.in. OC, AC, OCP
  0
  Reprezentacja podczas procesów sądowych na rzecz oraz przeciwko przewoźnikom
  i firmom spedycyjnym
  0
  Pomoc w uzyskaniu niezbędnych licencji i zezwoleń
  0
  Doradztwo w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego i spedycji
  0
  Opiniowanie i przygotowywanie aktów wewnętrznych podmiotów świadczących usługi transportowe
  0
  0
  2
  image
  https://kossakowski.pl/wp-content/themes/vanguarda-1/
  https://kossakowski.pl/
  #f0bd65
  style1
  scrollauto
  Ładuję posty...
  //
  #
  on
  none
  loading
  #
  Sort Gallery
  on
  yes
  yes
  off
  WPISZ SWÓJ ADRES EMAIL
  on
  off