PRAWO UMÓW I KONTRAKTÓW HANDLOWYCH

  Prawo umów i kontraktów handlowych

  OBSŁUGA: ZESPÓŁ PRAWA UMÓW I KONTRAKTÓW HANDLOWYCH

  O SPECJALIZACJI

  Umowa jest jedną z podstawowych instytucji regulujących światowy obrót gospodarczy. To zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron, ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki, towarzyszące człowiekowi od momentu jego świadomego uczestnictwa w życiu społecznym, a jego znaczenie pogłębiało się wraz z rozwojem obrotu gospodarczego. Dziś to skomplikowana i rozległa dziedzina wiedzy prawniczej, wymagająca gruntownej wiedzy, ale bardzo często również znajomości innych systemów prawnych oraz norm kolizyjnych.

  Niejednokrotnie sama wiedza o zasadach tworzenia umów jest jedynie podstawą, która w połączeniu ze znajomością innych gałęzi prawa pozwala osiągnąć zamierzony efekt. Nasza kancelaria przy tworzeniu umów preferuje zespołowy tryb pracy, oparty na wzajemnej współpracy i kontroli specjalistów wielu gałęzi prawa. Taki system gwarantuje profesjonalne wykonanie powierzonych nam działań w zakresie prawa umów.

  ZAKRES USŁUG

  Przygotowywanie dokumentów transakcyjnych
  0
  Analiza ryzyk prawnych związanych z zawarciem umowy
  0
  Przygotowywanie opinii prawnych dotyczących prawa kontraktów
  0
  Prowadzenie sporów związanych z prawem kontraktów
  0
  Arbitraż krajowy i międzynarodowy
  0
  0
  2
  image
  https://kossakowski.pl/wp-content/themes/vanguarda-1/
  https://kossakowski.pl/
  #f0bd65
  style1
  scrollauto
  Ładuję posty...
  //
  #
  on
  none
  loading
  #
  Sort Gallery
  on
  yes
  yes
  off
  WPISZ SWÓJ ADRES EMAIL
  on
  off