PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

  Prawo upadłościowe i naprawcze

  OBSŁUGA: ZESPÓŁ PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I NAPRAWCZEGO

  O SPECJALIZACJI

  W ramach tej specjalizacji dochodzimy wspólnie z wierzycielami ich roszczenia od niewypłacalnych dłużników
  (przedsiębiorców i osób fizycznych,
  nieprowadzących działalności gospodarczej) oraz rozpatrujemy skutki ogłoszenia upadłości, a także zasady postępowania naprawczego wobec przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością.

  Naszą podstawową zasadą prowadzenia postępowania upadłościowego jest prowadzenie go w taki sposób, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane.

  ZAKRES USŁUG

  Dochodzenie roszczeń
  0
  Postępowanie naprawcze
  0
  Przygotowywanie planów restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorców
  i grup kapitałowych
  0
  Optymalizacja formy prawnej pod kątem odpowiedzialności wspólników
  lub członków zarządu
  0
  Analiza stanu niewypłacalności i związanych z tym stanem ryzyk
  i obowiązków prawnych
  0
  Przygotowanie wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
  0
  Wnioski o ogłoszenie upadłości
  0
  Reprezentujemy wierzycieli na wszystkich etapach postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego
  0
  Obsługa transakcji nabywania aktywów w postępowaniu upadłościowym
  0
  0
  2
  image
  https://kossakowski.pl/wp-content/themes/vanguarda-1/
  https://kossakowski.pl/
  #f0bd65
  style1
  scrollauto
  Ładuję posty...
  //
  #
  on
  none
  loading
  #
  Sort Gallery
  on
  yes
  yes
  off
  WPISZ SWÓJ ADRES EMAIL
  on
  off