Dariusz Kossakowski

Doktor nauk prawnych. Radca prawny. Założyciel kancelarii.

W 1986 r. uzyskał tytuł magistra prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1990 r. zakończył studia doktoranckie uzyskując tytuł doktora nauk prawnych. Zakończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i został wpisany na listę Radców Prawnych. Do momentu utworzenia własnej kancelarii radcy prawnego był: nauczycielem akademickim, dyrektorem departamentu prawnego Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, prezesem zarządu grupy DAL S.A. w Warszawie. Od 1999 r. samodzielnie prowadzi własną kancelarię prawną.

e-mail: dkossakowski@kossakowski.pl
kom.:
694-487-150

Specjalizacje

Prawo międzynarodowe

Prawo gospodarcze

Prawo spółek handlowych

Prawo Federacji Rosyjskiej

Prawo ukraińskie

Prawo podatkowe

wykształcenie

WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Aplikacja przy OIRP w Warszawie

Studia doktoranckie

języki

Język angielski

Język rosyjski