Marcin Liszka

Aplikant radcowski. Doradca prawny.

W Kancelarii zajmuje się kompleksową obsługą polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, w szczególności przygotowaniem projektów umów, obsługą korporacyjną spółek, sprawami z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w tym prowadzeniem spraw przed organami administracji publicznej w zakresie legalizacji pobytu i zatrudniania cudzoziemców. Ponadto wspiera Kancelarię w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych oraz sprawach o wykroczenia.

Praktykę prowadzi w języku polskim i angielskim.

e-mail: mliszka@kossakowski.pl
kom.:
532-140-811

Specjalizacje

Prawo pracy, w tym legalizacja pobytu i zatrudnianie cudzoziemców

Prawo spółek handlowych i innych podmiotów gospodarczych

Sprawy o wykroczenia

Prawo lotnicze

wykształcenie

WPiA Uniwersytetu Rzeszowskiego

Aplikant radcowski OIRP w Warszawie

języki

Język angielski