OBSŁUGA: ZESPÓŁ ŁĄCZENIA I PODZIAŁU SPÓŁEK

O specjalizacji

W toku funkcjonowania przedsiębiorstwa zdarzają się momenty, w których zasadne jest skorzystanie z różnego rodzaju metod restrukturyzacji. Wynika to najczęściej z przyczyn natury ekonomicznej (oszczędności, ograniczania kosztów, zwiększenia skali), prawnej (korzyści podatkowe), bądź z relacji zachodzących pomiędzy uczestnikami przedsięwzięcia. Chętnie korzystamy z tych instrumentów w celu zwiększenia szans na podwyższenie efektywności gospodarczej przedsiębiorstw naszych Klientów.

Z dotychczasowej praktyki uważamy te metody za skuteczne i często rekomendujemy ich stosowanie naszym Klientom. Oferujemy jednocześnie pomoc przy wyborze optymalnej formy restrukturyzacji i uczestniczymy w jej przeprowadzeniu.

Zakres usług

Negocjacje i sporządzanie umów sprzedaży z zakresu fuzji i przejęć spółek i nieruchomości

Zawiązywanie i rejestracja spółek na terytorium Polski za granicą

Łączenie transgraniczne spółek

Przekształcanie spółek

Przekształcanie przedsiębiorcy w spółkę

Fuzje i przejęcia

Analiza i kontrola koncentracji

Projekty Joint Venture