OBSŁUGA: ZESPÓŁ PRAWA PRACY

O specjalizacji

Prawo pracy to gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy oraz regulacji dotyczących organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych, a także partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.

Obsługując prawnie podmioty uczestniczące w obrocie gospodarczym nie sposób pominąć kontaktu z tą gałęzią prawa, dlatego nasza kancelaria zawsze dbała o wysokiej jakości specjalistów w tym zakresie stosunków prawnych. Możemy pochwalić się sukcesami w jego stosowaniu nie tylko w Polsce, ale również za granicą.

Zakres usług

Wsparcie procesów negocjacyjnych z pracownikami

Prowadzenie sporów sądowych z zakresu prawa pracy

Wsparcie przy procesach przejęcia zakładu pracy

Opracowanie i aktualizowanie regulacji wewnątrzzakładowych w tym regulaminów: pracy, wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; procedur antymobbingowych

Doradztwo przy procesie zwolnień indywidualnych i grupowych, przygotowywanie dokumentów dotyczących rozwiązania stosunku pracy

Przygotowywanie wszelkich umów z zakresu prawa pracy w tym: umów o pracę,kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, powierzania mienia