OBSŁUGA: ZESPÓŁ PRAWA LOTNICZEGO

O specjalizacji

Prawo lotnicze to gałąź prawa regulująca stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego. Źródłami prawa lotniczego są powszechnie uznawane zasady prawa międzynarodowego, światowe i regionalne traktaty międzynarodowe, dwustronne umowy między państwami oraz ustawy wewnętrzne państw. Mnogość źródeł prawa lotniczego powoduje trudności we właściwym stosowaniu tego prawa i rodzi czasem kolizje (konflikt norm w czasie lub przestrzeni albo zarówno w czasie, jak i przestrzeni).

Staramy się być w tym przypadku przydatni naszym Klientom, którzy zajmują się tym rodzajem działalności gospodarczej. Mamy też dużą praktykę w stosowaniu prawa europejskiego obowiązującego w tym zakresie. Staramy się czynnie uczestniczyć w rozwoju tej gałęzi prawa w dobie lawinowego rozwoju technologii lotniczych, które wymuszają na legislatorach szybkie dostosowanie norm prawnych do wciąż dynamiczniej rzeczywistości.

Zakres usług

Prowadzenie postępowań cywilnych i administracyjnych m.in. w zakresie wydawania zezwoleń i koncesji przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego i odszkodowań lotniczych

Przygotowywanie i opiniowanie umów i regulaminów związanych z prowadzeniem działalności lotniczej

Wsparcie przy uzyskaniu certyfikatów, zezwoleń i zgłoszeń niezbędnych do prowadzenia działalności lotniczej

Doradztwo i obsługa prawna inwestycji w infrastrukturę lotniskową, w tym zastępstwo przed organami administracji publicznej i sądami