OBSŁUGA: ZESPÓŁ PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

O specjalizacji

W ramach tej specjalizacji wskazujemy systemy prawne (własne lub obcego państwa) właściwe do dokonania oceny prawnej konkretnej sytuacji z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i prawa pracy. Normy prawa prywatnego międzynarodowego rozstrzygają konflikty na tle powiązań stanu faktycznego z systemami prawnymi różnych państw – stąd ich nazwa – normy kolizyjne.

W znaczeniu szerokim prawo prywatne międzynarodowe obejmuje również normy merytoryczne prawa (międzynarodowego oraz wewnętrznego) dotyczące tzw. sytuacji z elementem obcym, osobą zagraniczną.

Zakres usług

Określenie jurysdykcji czynności prawnych

Wykonalność i uznanie orzeczenia sądów zagranicznych

Międzynarodowa pomoc prawna

Międzynarodowy arbitraż handlowy

Europejskie międzynarodowe postępowanie cywilne