OBSŁUGA: ZESPÓŁ PRAWA TRANSPORTOWEGO

O specjalizacji

Prawo transportowe w Polsce jest definiowane jako ogół przepisów regulujących nie tylko sferę przewozu, a więc przemieszczania się osób lub przewożenia rzeczy (towarów, przesyłek, ładunków) przy użyciu przeznaczonych do tego środków transportu, ale również jako zbiór unormowań dotyczących kwestii organizacji transportu rozumianego jako dział gospodarki narodowej oraz usług ubocznych związanych z przewozem. W dobie szybkiego rozwoju gospodarczego i technologii przemieszczania ludzi i towarów transport stał się istotną częścią obrotu towarowego.

Staramy  się w ramach naszej działalności ułatwić Klientom poruszanie się wśród norm tego prawa. Ta gałąź prawa często łączy się z podróżowaniem pomiędzy różnymi państwami, systemami prawnymi i normami obyczajowymi, obowiązującymi w tym zakresie. Dobrze czujemy się w tym środowisku i staramy się stworzyć taką samą przyjazną atmosferę wokół naszych Klientów.

Zakres usług

Sporządzanie i opiniowanie umów przewozu i spedycji

Dochodzenie odszkodowań m.in. OC, AC, OCP

Reprezentacja podczas procesów sądowych na rzecz oraz przeciwko przewoźnikom i firmom spedycyjnym

Pomoc w uzyskaniu niezbędnych licencji i zezwoleń

Doradztwo w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego i spedycji

Opiniowanie i przygotowywanie aktów wewnętrznych podmiotów świadczących usługi transportowe