OBSŁUGA: ZESPÓŁ PRAWA UMÓW I KONTRAKTÓW HANDLOWYCH

O specjalizacji

Umowa jest jedną z podstawowych instytucji regulujących światowy obrót gospodarczy. To zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron, ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki, towarzyszące człowiekowi od momentu jego świadomego uczestnictwa w życiu społecznym, a jego znaczenie pogłębiało się wraz z rozwojem obrotu gospodarczego. Dziś to skomplikowana i rozległa dziedzina wiedzy prawniczej, wymagająca gruntownej wiedzy, ale bardzo często również znajomości innych systemów prawnych oraz norm kolizyjnych.

Niejednokrotnie sama wiedza o zasadach tworzenia umów jest jedynie podstawą, która w połączeniu ze znajomością innych gałęzi prawa pozwala osiągnąć zamierzony efekt. Nasza kancelaria przy tworzeniu umów preferuje zespołowy tryb pracy, oparty na wzajemnej współpracy i kontroli specjalistów wielu gałęzi prawa. Taki system gwarantuje profesjonalne wykonanie powierzonych nam działań w zakresie prawa umów.

Zakres usług

Przygotowywanie dokumentów transakcyjnych

Analiza ryzyk prawnych związanych z zawarciem umowy

Przygotowywanie opinii prawnych dotyczących prawa kontraktów

Prowadzenie sporów związanych z prawem kontraktów

Arbitraż krajowy i międzynarodowy