OBSŁUGA: ZESPÓŁ PRAWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ

O specjalizacji

System  prawny Federacji Rosyjskiej jest systemem prawa typu kontynentalnego, najczęściej kwalifikowany do rzymsko-niemieckiej rodziny prawa, choć należy mieć na uwadze jego specyficzne cechy wynikające z odrębnego rozwoju kulturowego i historycznego państwa rosyjskiego. Po upadku Związku Radzieckiego w pierwszej połowie lat 90 XX wieku nastąpiła gruntowna przebudowa systemu prawnego Rosji. Rosja to jeden z największych graczy w światowym obrocie gospodarczym.

Ignorowanie tego faktu jest dużym błędem, dlatego jest nam miło oferować naszym Klientom wiedzę w zakresie tego prawa. Chętnie organizujemy inwestycje podmiotów na terytorium Federacji Rosyjskiej, prowadzimy ich działalność i bronimy ich praw. Reprezentujemy również naszych Klientów przed organami państwowymi, administracyjnymi oraz sądami na terytorium tego państwa.

Zakres usług

Organizowanie iwestycji

Reprezentacja przed sądami i organami administracji FR

Analiza zgodności dokumentów z prawem FR

Konsultacje w zakresie systemu prawa rosyjskiego

Prowadzenie negocjacji z podmiotami prawa FR

Sporządzanie umów zgodnych z prawem FR

Reprezentacja podmiotów rosyjskich na terytorium RP