OBSŁUGA: ZESPÓŁ OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

O specjalizacji

W praktyce naszej kancelarii pomagamy Klientom w procesach związanych z obrotem nieruchomościami. Nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Jak można zauważyć jest to szeroka dziedzina wymagająca rozległej wiedzy prawniczej i doświadczenia. Tym bardziej, że wartość przedmiotu tegoż obrotu jest praktycznie zawsze wysoka, a możliwość popełnienia błędu niesie za sobą ryzyka materialnej straty Klienta. Dlatego cenimy to, że nasi Klienci obdarzają nas zaufaniem, powierzając organizację obrotu nieruchomościami, będącymi ich własnością lub znajdującymi się w ich posiadaniu.

Zakres usług

Audyt prawny nieruchomości

Użytkownie wieczyste, najem, dzierżawa

Obsługa prawna robót budowlanych

Postępowania związane z prawem budowlanym

Postępowania związane z zagospodarowaniem przestrzennym

Postępowania związane z ochroną środowiska

Komercjalizacja i administrowanie nieruchomościami

Sprawy reprywatyzacyjne