OBSŁUGA: ZESPÓŁ PRAWA ENERGETYCZNEGO

O specjalizacji

Prawo energetyczne jest to zbiór norm regulujący zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, określający warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, a także podstawę działalności przedsiębiorstw energetycznych. Określa również rolę państwa w regulacji rynku paliwowego, wskazując zadania poszczególnych organów władzy. W ramach tych norm staramy się zapewnić bezpieczeństwo naszych Klientów w obrocie paliwami i energią.

Naszym zadaniem jest również tworzenie odpowiednich warunków pozwalających Klientom przeciwdziałać negatywnym skutkom naturalnych monopoli i ułatwienie stosowania praw ochrony środowiska. Ważnym elementem naszej działalności jest praktyczna interpretacja zawartych międzynarodowych umów, mających wpływ na ich działalność gospodarczą.

Zakres usług

Wsparcie w obrocie paliwami i energią

Prawo ochrony środowiska

Prowadzenie postępowania przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki

Wsparcie prawne przy uzyskaniu koncesji i negocjacja taryf energetycznych

Wsparcie prawne w procesie sprzedaży urządzeń energetycznych, instalacji, sieci i ich eksploatacji