OBSŁUGA: ZESPÓŁ PRAWA KORPORACYJNEGO

O specjalizacji

Działalność kancelarii w zakresie prawa korporacyjnego to cały zespół czynności polegający na towarzyszeniu Klientowi korporacyjnemu na każdym etapie jego istnienia i przy każdym rodzaju podejmowanych przez niego decyzji związanych z jego działalnością. Duże znaczenie przywiązujemy do pomocy Klientowi przy stworzeniu optymalnej z punktu widzenia rentowności, rozwoju podmiotu i optymalności procesów zarządzania podmiotem struktury organizacyjnej i systemu zewnętrznych powiązań.

Dbamy również o legalność podejmowanych przez niego działań i unikaniu związanego z naruszeniem prawa ryzyka.  Staramy się, korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia, wskazywać na najbardziej optymalne rozwiązania powstających problemów czy tworzonych planów działania. Prawo korporacyjne to  instrument pozwalający kierować i kontrolować „krwiobiegiem” ogółu   spraw i zagadnień związanych z działalnością podmiotu gospodarczego.

Zakres usług

Kompleksowa obsługa działalności Rad Nadzorczych i zarządów

Reprezentacja podmiotów przed sądami i organami administracji

Przekształcenia, podziały i łączenie spółek

Obsługa grup kapitałowych

Optymalizacja zarządzania spółką