O specjalizacji

Oferujemy naszym Klientom pomoc w zakresie stosowania przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania i wygasania zobowiązań podatkowych oraz prawa i obowiązki podatników, płatników i inkasentów poszczególnych podatków. W zakres naszych usług wchodzi również reprezentowanie  Klientów w postępowaniu podatkowym.

Kontrolujemy organy podatkowe i strony postępowania w trakcie procedur  podatkowych i wykonywaniu  innych czynności zmierzających do ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego.

Zakres usług

Określanie konsekwencji podatkowych związanych z konkretnym stanem faktycznym (np. opiniowanie umów)

Interpretacja przepisów prawa podatkowego

Usługi doradcze w zakresie podatków dochodowych PIT i CIT, podatku VAT, podatków i opłat lokalnych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty skarbowej

Przeglądy rozliczeń publicznoprawnych i ocena ich poprawności

Przeprowadzanie kompleksowych przeglądów poprawności przyjętych procedur podatkowych

Reprezentacja klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz kontroli skarbowej, a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym przed NSA